Arctic Storm 2019 Podsumowanie

W imieniu Combat Scenario dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd i udział w grze scenariuszowej Arctic Storms. Pogoda mimo obaw dopasowała się do przygotowanych scenariuszy. Mamy nadzieję, że teren, zadania i sprzęt, który wykorzystaliśmy w grze podobał się Wam. Zawsze staramy się, aby wszystko co wykorzystujemy w grze było jak najbardziej realne, a sprzęt który wykorzystujemy, nawet przy takiej liczbie uczestników pozwalał na utrzymanie dynamiki gry od jej początku do końca. Wielkie podziękowania należą się Cytadela ASG za wsparcie i współorganizację tego wydarzenia. Swoją robotę wykonali również dowódcy, animatorzy oraz kierowcy i dla nich duży ukłon za zaangażowanie w grę. Walka trwała do samego końca, tam gdzie adrenalina tam i małe spięcia, ale dziękujemy za Waszą postawę i wyjaśnianie wszystkich spornych kwestii na bieżąco Combat Scenario myśli już nad kolejnymi imprezami, więc zachęcamy Was do śledzenia naszego profilu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zadań:
WYNIK GRY:

* Zadanie główne, czyli zlokalizowanie Obszarów badawczych nr 1, 2 i 3 zostało zrealizowane przez obie strony. Łączny czas posiadania poszczególnych Obszarów badawczych i prowadzenia badań dla każdej ze stron wynosił:
Konfederacja Syberyjska: 03:28:16
Unia Ameryki Północnej: 15:25:55
Wskazuje to na znaczną przewagę UAP i daje im możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym wykorzystaniu badanych terenów do przyszłej eksploatacji złóż surowców mineralnych.

* Zadania dodatkowe polegające na podjęciu zrzutu lotniczego amunicji do wyrzutni rakietowych zostały zrealizowane przez obie strony.

* Zadanie specjalne polegające na zlokalizowaniu i zbadaniu źródła promieniowania radioaktywnego zostało zrealizowane przez Konfederację Syberyjską. Wskutek jej działań, odnaleziona została mała bomba atomowa, którą siły specjalne zdezaktywowały, a następnie ewakuowały z terenu działań bojowych. Właśnie trwają analizy jej budowy oraz pochodzenia materiału rozszczepialnego, jedyne co udało się ustalić, że z pewnością nie pochodziła ona z arsenału UAP.

Gratulujemy wszystkim stworzenia naprawdę fajnego wojennego widowiska !!!
Właśnie porządkujemy i inwentaryzujemy sprzęt po imprezie, kilka dni odpoczynku i pomyślimy nad kolejnym terminem jakiejś ciekawej wojny.