Arctic Storm 2019 Podsumowanie

W imieniu Combat Scenario dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd i udział w grze scenariuszowej Arctic Storms. Pogoda mimo obaw dopasowała się do przygotowanych scenariuszy. Mamy nadzieję, że teren, zadania i sprzęt, który wykorzystaliśmy w grze podobał się Wam. Zawsze staramy się, aby wszystko co wykorzystujemy w grze było jak najbardziej realne, a sprzęt który wykorzystujemy, nawet przy takiej liczbie uczestników pozwalał na utrzymanie dynamiki gry od jej początku do końca. Wielkie podziękowania należą się Cytadela ASG za wsparcie i współorganizację tego wydarzenia. Swoją robotę wykonali również dowódcy, animatorzy oraz kierowcy i dla nich duży ukłon za zaangażowanie w grę. Walka trwała do samego końca, tam gdzie adrenalina tam i małe spięcia, ale dziękujemy za Waszą postawę i wyjaśnianie wszystkich spornych kwestii na bieżąco Combat Scenario myśli już nad kolejnymi imprezami, więc zachęcamy Was do śledzenia naszego profilu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zadań:
WYNIK GRY:

* Zadanie główne, czyli zlokalizowanie Obszarów badawczych nr 1, 2 i 3 zostało zrealizowane przez obie strony. Łączny czas posiadania poszczególnych Obszarów badawczych i prowadzenia badań dla każdej ze stron wynosił:
Konfederacja Syberyjska: 03:28:16
Unia Ameryki Północnej: 15:25:55
Wskazuje to na znaczną przewagę UAP i daje im możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym wykorzystaniu badanych terenów do przyszłej eksploatacji złóż surowców mineralnych.

* Zadania dodatkowe polegające na podjęciu zrzutu lotniczego amunicji do wyrzutni rakietowych zostały zrealizowane przez obie strony.

* Zadanie specjalne polegające na zlokalizowaniu i zbadaniu źródła promieniowania radioaktywnego zostało zrealizowane przez Konfederację Syberyjską. Wskutek jej działań, odnaleziona została mała bomba atomowa, którą siły specjalne zdezaktywowały, a następnie ewakuowały z terenu działań bojowych. Właśnie trwają analizy jej budowy oraz pochodzenia materiału rozszczepialnego, jedyne co udało się ustalić, że z pewnością nie pochodziła ona z arsenału UAP.

Gratulujemy wszystkim stworzenia naprawdę fajnego wojennego widowiska !!!
Właśnie porządkujemy i inwentaryzujemy sprzęt po imprezie, kilka dni odpoczynku i pomyślimy nad kolejnym terminem jakiejś ciekawej wojny.

Startujemy za 3 dni

Impreza startuje za 3 dni, a więc przypominamy harmonogram.

Spotykamy się na parkingu Strzelnicy Klubu „Legia” w Rembertowie za Kampusem Akademii Sztuki Wojennej.

Adres: Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 1, 04-454 Warszawa

Harmonogram:
Sobota – 23.02.2019
7.00 – 9.00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników gry na parkingu
9.00 – 9.30 – podział na drużyny, przypomnienie i wyjaśnienie zasad gry
9.30 – 10.00 – przebazowanie uczestników do swoich sztabów
10.10 – start gry
17.00 – zakończenie gry
17.15 – podsumowanie i ognisko

Rozkład jazdy pociągów do stacji PKP Rembertów dostępny na http://rozklad-pkp.pl/

Mechanika gry

Mechanika gry – założenia główne
 
Zadanie, które będę do zrealizowania podzielone są na dwie grupy:
– zadanie główne
– zadania specjalne
 
Za ich realizację będą przydzielane punkty.
 
Zadanie główne polegać będzie na przeszukaniu wskazanych przez geologów sektorów badawczych, ich zabezpieczenie oraz uruchomienie infrastruktury umożliwiającej odwierty i pozyskiwanie próbek do analiz. Tylko odpowiednia ilość materiału badawczego pozwoli na podjęcie decyzji o możliwej eksploatacji i wzmocnieniu ochrony załóż przed konkurentem. Prowadzenie odwiertów jest skomplikowany procesem i dlatego może być prowadzony tylko przez wyspecjalizowany personel. Ilość prób do analiz, a co za tym idzie czas, będzie tu kluczem do sukcesu.
 
Zadania specjalne – 2 do 3 bardzo wysoko punktowane, można o nich powiedzieć tylko jedno – NIE BĘDĄ ŁATWE!!! 🙂 😉 ale dostarczą niezapomnianych wrażeń 😉
 
 
Pojazdy In-Game
W grze będziemy używać samochodów, dokładna ilość będzie podana przed samą grą, ale minimum to po 1 sztuce na stronę. Samochody będą miały, tylko i wyłącznie funkcję transportową (śmigło) i będą mogły wyrzucać desant tylko w określonych lokalizacjach. Każda ze stron będzie miała wyznaczonych kilka stref lądowania. Śmigłowiec będzie można zniszczyć (wyeliminować za gry na 30 minut) tylko po przyziemieniu z LAW (zasięg 45m). Strzelanie do śmigłowców z replik jest zakazane.
 
Podane informacje to tylko zarys tego co dla Was przygotowujemy, więcej szczegółów wkrótce.

Storyline i strony konfliktu

Scenariusz gry przenosi nas na Arktykę gdzie śnieg, lód i mróz do – 60 stopni tworzy najbardziej nieprzyjazne środowisko dla funkcjonowania człowieka. Bezkresna, zabójcza biel, aż po horyzont. Tu pod lodem znajdują się również nieprzebrane bogactwa, które rozpalają od dawna umysły najpotężniejszych ludzi na planecie. Arktyka, dotąd niedostępna, rozpoczęła swój odwrót, w wyniku ocieplenia lądolód wycofał się o kilkanaście kilometrów na północ, odsłaniając obszary, na których można położyć w końcu swoje ręce. Właśnie rozpoczął się wyścig o panowanie nad nimi…..

Bogactwa naturalne Arktyki w postaci złóż paliw kopalnych i minerałów, przez lata, pozostające ukryte i niedostępne, mogą obecnie, wskutek topienia lodowej pokrywy, przynieść znaczne zyski. Naukowcy szacują, że Arktyka ukrywa pod lodem 30% światowych zasobów gazu ziemnego, 13% ropy naftowej, a także, złoto, srebro oraz diamenty, o złożach metali rzadkich nie wspominając. Kto zlokalizuje te złoża, będzie mógł domagać się prawa do ich eksploatacji, w myśl zasady „ Kto pierwszy ten lepszy”. Odkrycie złóż to pieniądze, a pieniądze to władza i dlatego ten rejon stał się areną walki dwóch mocarstw. Szczególnym zainteresowaniem, cieszy się masyw Łomosonowa-ziemia niczyja, do której rości sobie prawa Konfederacja Syberyjska, Unia Amerykańska oraz Dania ze względu na bliskość Grenlandii. Ale ona w tym konflikcie teoretycznie się nie liczy. Trwa tu sekretna, bezpardonowa wojna o bogactwa. Trzeba je tylko znaleźć bez względu na cenę. W Arktyce nie ma mediów, nie ma opinii publicznej, a w porównaniu do wielkiej nagrody straty ludzkie nie są istotne.

KOFEDERACJA SYBERYJSKA

W 1999 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upadł, komuniści zostali odsunięci od władzy, nastąpił całkowity rozpad terytorialny i powstanie szeregu Państw-Republik, niepodległych, ale słabych ekonomicznie i militarnie. Dekada wolności nie przyniosła obiecanego dobrobytu i starzy towarzysze, zapragnęli odbudować potęgę Rosji, tej carskiej i tej komunistycznej. Na nowych zasadach, z nowym ustrojem, odzyskując stracone ziemie i błogosławiąc nowe pokolenie przywódców narodu, rozpoczęli odbudowę Imperium – Konfederacji Syberyjskiej.

UNIA AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Rosnące wpływy Chin w rejonie Pacyfiku oraz Unia Handlowa pomiędzy krajami Ameryki Północnej skonsolidowała cały kontynent. Na początku tylko handlowo, później również politycznie i militarnie. Realne zagrożenie ze strony Chin zmusiło Meksyk, Kanadę oraz USA do ścisłej współpracy, aby w końcu stworzyć z 3 państw, jedno superpaństwo. To czego nie zdołali przewidzieć najwięksi stratedzy polityczni Wolnego Świata, dokonała Republika Chińska w ciągu niespełna 5 lat.

Arctic Storm 2019

Cytadela ASG we współpracy z Combat Scenario zapraszają na grę Arctic Storm, która odbędzie się na poligonie wojskowym w Rembertowie koło Warszawy.
Scenariusz gry przenosi nas na Arktykę gdzie śnieg, lód i mróz do – 60 stopni tworzy najbardziej nieprzyjazne środowisko dla funkcjonowania człowieka. Bezkresna, zabójcza biel, aż po horyzont. Tu pod lodem znajdują się również nieprzebrane bogactwa, które rozpalają od dawna umysły najpotężniejszych ludzi na planecie. Arktyka, dotąd niedostępna, rozpoczęła odwrót, w wyniku ocieplenia lądolód wycofał się o kilkanaście kilometrów na północ, odsłaniając obszary, na których można położyć w końcu swoje ręce. Właśnie rozpoczął się wyścig o panowanie nad nimi…..

Informacje organizacyjne
Termin: 23.02.2019
Lokalizacja: Poligon wojskowy w Rembertowie k/Warszawy
Czas trwania: 7 h
Limit graczy: 150 osób
Limit wieku: (+ 18 lat) lub ( +16 lat) z opiekunem prawnym

Harmonogram:
Sobota – 23.02.2019
7.00 – 9.00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników gry na parkingu
9.00 – 9.30 – podział na drużyny, przypomnienie i wyjaśnienie zasad gry
9.30 – 10.00 – przebazowanie uczestników do swoich sztabów
10.10 – start gry
17.00 – zakończenie gry
17.15 – podsumowanie i ognisko

W ramach wpisowego organizatorzy w zapewniają:
– przygotowanie terenu
– zadania dla poszczególnych stron
– gadżety związane z grą
– minimum 1 pojazd terenowy z kierowcą na stronę
– pirotechnikę wykorzystywaną w grze
– parking
– wywóz zebranych śmieci
– ubezpieczenie NNW – tylko osoby zarejestrowane przez formularz
– wyposażenie baz

Każda ze stron będzie stacjonowała w swojej bazie operacyjnej (bazy OFFGAME), tu będą znajdowały się punkty dowodzenia (TOC) oraz szpital (RESPAWN). W każdej z baz będą zapewnione:
– 1 namiot dowodzenia
– 3-4 namioty umożliwiające częściowe zakwaterowanie (w zależności od frekwencji)
– ciepłe napoje
– prąd
– sprężone powietrze dla systemów HP
– toalety x 1

Dodatkowo każdy z graczy otrzyma swój PAKIET GRACZA zawierający:
– identyfikator
– naszywkę strony konfliktu
– mapę terenu
– ew. odznakę funkcyjną
– voucher na ciepły posiłek (zupa)
– wyposażenie dla medyków

Teren:
Gra odbędzie się na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie koło Warszawy. Teren jest bardzo zróżnicowany, są tu bagna, wydmy, wzniesienia, jeziora, kanały, las jest mieszany. Duża ilość różnego rodzaju umocnień transzei, bunkrów i magazynów. Będziemy grali na powierzchni i pod ziemią. Część terenu będzie wyłączona z gry m.in. poligon Gromu. Dokładne lokalizacje stref offgame podane zostaną w zasadach gry. Wstęp na teren tylko po okazaniu dokumentu tożsamości (wymogi terenu wojskowego).
Dojazd
Samochodem – Parking dla wszystkich samochodów będzie znajdował się przy strzelnicy w Rembertowie za kampusem Akademii Sztuki Wojennej .
Pociągiem – stacja PKP Rembertów – rozkład jazdy PKP

Link do facebooka: https://www.facebook.com/Combat-Scenario-342860796264687/

Rejestracja zacznie się 15 grudnia 2018 roku – ilość miejsc ograniczona.