Mechanika gry

Mechanika gry – założenia główne
 
Zadanie, które będę do zrealizowania podzielone są na dwie grupy:
– zadanie główne
– zadania specjalne
 
Za ich realizację będą przydzielane punkty.
 
Zadanie główne polegać będzie na przeszukaniu wskazanych przez geologów sektorów badawczych, ich zabezpieczenie oraz uruchomienie infrastruktury umożliwiającej odwierty i pozyskiwanie próbek do analiz. Tylko odpowiednia ilość materiału badawczego pozwoli na podjęcie decyzji o możliwej eksploatacji i wzmocnieniu ochrony załóż przed konkurentem. Prowadzenie odwiertów jest skomplikowany procesem i dlatego może być prowadzony tylko przez wyspecjalizowany personel. Ilość prób do analiz, a co za tym idzie czas, będzie tu kluczem do sukcesu.
 
Zadania specjalne – 2 do 3 bardzo wysoko punktowane, można o nich powiedzieć tylko jedno – NIE BĘDĄ ŁATWE!!! 🙂 😉 ale dostarczą niezapomnianych wrażeń 😉
 
 
Pojazdy In-Game
W grze będziemy używać samochodów, dokładna ilość będzie podana przed samą grą, ale minimum to po 1 sztuce na stronę. Samochody będą miały, tylko i wyłącznie funkcję transportową (śmigło) i będą mogły wyrzucać desant tylko w określonych lokalizacjach. Każda ze stron będzie miała wyznaczonych kilka stref lądowania. Śmigłowiec będzie można zniszczyć (wyeliminować za gry na 30 minut) tylko po przyziemieniu z LAW (zasięg 45m). Strzelanie do śmigłowców z replik jest zakazane.
 
Podane informacje to tylko zarys tego co dla Was przygotowujemy, więcej szczegółów wkrótce.