RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie  nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) chcemy poinformować Państwa o sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych i przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest Stowarzyszenie „TWIERDZA” ul.BEMA 3, 05-071 SULEJÓWEK
e-mail: info@combatscenario.pl

Dokonaliśmy zmian w Polityce Prywatności oraz w Regulaminie. Zaktualizowane dokumenty zawierają dokładne informacje o tym, w jaki sposób Państwa dane są przez nas chronione, jak z nich korzystamy oraz w jaki sposób możecie Państwo nimi zarządzać. Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się  będzie na podstawie Państwa zgody.

Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy profilowania naszych klientów i nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe.

Przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenia sprzeciwu,

2. uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

3. bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,

4. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

5. złożenia sprzeciwu wobec profilowania Państwa danych osobowych (sprzeciw można złożyć poprzez żądanie usunięcia danych osobowych),

6. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

7. informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,