Storyline i strony konfliktu

Scenariusz gry przenosi nas na Arktykę gdzie śnieg, lód i mróz do – 60 stopni tworzy najbardziej nieprzyjazne środowisko dla funkcjonowania człowieka. Bezkresna, zabójcza biel, aż po horyzont. Tu pod lodem znajdują się również nieprzebrane bogactwa, które rozpalają od dawna umysły najpotężniejszych ludzi na planecie. Arktyka, dotąd niedostępna, rozpoczęła swój odwrót, w wyniku ocieplenia lądolód wycofał się o kilkanaście kilometrów na północ, odsłaniając obszary, na których można położyć w końcu swoje ręce. Właśnie rozpoczął się wyścig o panowanie nad nimi…..

Bogactwa naturalne Arktyki w postaci złóż paliw kopalnych i minerałów, przez lata, pozostające ukryte i niedostępne, mogą obecnie, wskutek topienia lodowej pokrywy, przynieść znaczne zyski. Naukowcy szacują, że Arktyka ukrywa pod lodem 30% światowych zasobów gazu ziemnego, 13% ropy naftowej, a także, złoto, srebro oraz diamenty, o złożach metali rzadkich nie wspominając. Kto zlokalizuje te złoża, będzie mógł domagać się prawa do ich eksploatacji, w myśl zasady „ Kto pierwszy ten lepszy”. Odkrycie złóż to pieniądze, a pieniądze to władza i dlatego ten rejon stał się areną walki dwóch mocarstw. Szczególnym zainteresowaniem, cieszy się masyw Łomosonowa-ziemia niczyja, do której rości sobie prawa Konfederacja Syberyjska, Unia Amerykańska oraz Dania ze względu na bliskość Grenlandii. Ale ona w tym konflikcie teoretycznie się nie liczy. Trwa tu sekretna, bezpardonowa wojna o bogactwa. Trzeba je tylko znaleźć bez względu na cenę. W Arktyce nie ma mediów, nie ma opinii publicznej, a w porównaniu do wielkiej nagrody straty ludzkie nie są istotne.

KOFEDERACJA SYBERYJSKA

W 1999 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upadł, komuniści zostali odsunięci od władzy, nastąpił całkowity rozpad terytorialny i powstanie szeregu Państw-Republik, niepodległych, ale słabych ekonomicznie i militarnie. Dekada wolności nie przyniosła obiecanego dobrobytu i starzy towarzysze, zapragnęli odbudować potęgę Rosji, tej carskiej i tej komunistycznej. Na nowych zasadach, z nowym ustrojem, odzyskując stracone ziemie i błogosławiąc nowe pokolenie przywódców narodu, rozpoczęli odbudowę Imperium – Konfederacji Syberyjskiej.

UNIA AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Rosnące wpływy Chin w rejonie Pacyfiku oraz Unia Handlowa pomiędzy krajami Ameryki Północnej skonsolidowała cały kontynent. Na początku tylko handlowo, później również politycznie i militarnie. Realne zagrożenie ze strony Chin zmusiło Meksyk, Kanadę oraz USA do ścisłej współpracy, aby w końcu stworzyć z 3 państw, jedno superpaństwo. To czego nie zdołali przewidzieć najwięksi stratedzy polityczni Wolnego Świata, dokonała Republika Chińska w ciągu niespełna 5 lat.